Roofvogels bij het meer van Genève

In de Haute – Savoie, iets ten zuiden van het Meer van Genève ligt het plaatsje Sciez. In dit prachtige gedeelte van Frankrijk is een groot park waar roofvogels worden gehouden en dagelijks in het zomerseizoen allerlei shows plaatsvinden. Iedere dag worden er 4 shows gegeven in een ruimte met 1000 zitplaatsen waarvan de helft overdekt is. Bent u op vakantie in de Franse Alpen, ga dan een dagje naar dit roofvogelpark. In dit park zijn meer dan 320 vogels en meer dan 80 verschillende soorten die in ruim 100 volières verblijven. U ziet er ook de grootste volière voor roofvogels ter wereld, het is de verblijfplaats van de adelaars. De eigenaar van het park is Jacques-Olivier Travers. Hij is een valkenier die wereldberoemd is en is bekend omdat hij met behulp van de roofvogels camerabeelden maakt. Aan de vogels wordt een kleine camera bevestigd waarmee zij vluchten maken. Er zijn opnames van vogelvluchten vanaf de Eiffeltoren in Parijs en de Tower Bridge in Londen. De BBC heeft zelfs een reportage uitgezonden van de vlucht van de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld.

Roofvogelsoorten

Er zijn vier groepen roofvogels, de arenden, de buizerds, de gieren en de valken. Roofvogels zijn vleeseters en vangen hun prooien in de lucht, op de grond of in het water. Hiervoor heeft ieder soort zijn eigen jachttechnieken. Wat de roofvogels allemaal hebben zijn klauwenhaaksnavels en bijzonder goede ogen. De klauwen gebruiken ze om hun prooi te vangen. Met hun scherpe nagels doorboren ze hun prooi of knijpen ze fijn zodat ze stikken waarna ze hun prooi opeten. De vorm, grootte en dikte van de snavel hangt af van de soorten dieren die ze ermee vangen.

Groepen

  • Arend
  • Buizerd
  • Gier
  • Valk

Uilen en andere vogels

In het park zijn ook andere soorten vogels als ooievaars, aalscholvers en uilen. Niet iedere vleesetende vogel wordt gerekend tot de roofvogels. Uilen eten wel vlees en jagen ook op prooidieren maar het worden geen roofvogels genoemd. Er zijn enkele verschillen waardoor er onderscheid is. Uilen hebben een andere bouw dan roofvogels. Roofvogels hebben 4 tenen waarvan er 3 naar voren en 1 naar achteren is gericht. De uil heeft ook 4 tenen maar daar zijn er 2 naar voren gericht en 2 naar achteren. Daarnaast is de kop van de uil groter en staan de ogen op een andere plaats dan bij de roofvogels. De uil kan zijn kop ook veel verder ronddraaien dan roofvogels. Een ander verschil is dat roofvogels overdag jagen en uilen meestal ’s nachts. Omdat de uil half wel en half niet roofvogel is wordt ook wel eens het onderscheid gemaakt tussen nachtroofvogels en dagroofvogels.

Roofvogels 16 lac leman meer geneve sciez show winter morzine adelaar valk.jpg

Grootste roofvogels

Alle roofvogels zijn indrukwekkend, 2 soorten zijn er die het meest imponeren en beide zijn in het park aanwezig. Als eerste de Andescondor die een spanwijdte heeft van 3,20m. Dit is de grootste vogel ter wereld. Ook is er een groep visarenden met de zeer zeldzame Steller-adelaar die 9kg weegt. Dit is de grootste adelaar ter wereld. Ook de zeearend met een spanwijdte van 2,5m is te zien. Dit is de grootste roofvogel die nog vrij in West-Europa leeft. In het park zijn deze soorten aanwezig net zoals deze vogels in de winter samenleven op het Japanse eiland Hokkaido. Om deze reden wordt de enorme volière van deze adelaars, die 18.000m2 groot is, “Hokkaido” genoemd.

Volières en leefgebieden

In het park staan tientallen volières met allerlei natuurlijke leefomgevingen van de vogels. De vogels die wat leefomgeving bij elkaar horen hebben daarin een plaats gekregen. Er zijn ook volières waar u in mag gaan. Deze vogels zullen de mensen niets doen. Op deze manier loopt u temidden van de roofvogels.

Ruitervalkerij

In het park is ook een ruitervalkerij die dagelijks demonstraties geeft. Vroeger, in de tijd van de Middeleeuwen, werden paarden en adelaars getraind om samen te leven en samen te werken. Dit wordt in dit park ook gedaan. Ruiters te paard laten de vogels vanaf hun arm wegvliegen en weer terugkomen.

Terug naar het overzicht