Privacy statement

FranceComfort vindt het belangrijk, dat de gebruikers van FranceComfort.com weten wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en wij zullen deze nooit doorspelen aan derden. FranceComfort houdt zich aan de door de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgestelde eisen.

Uw persoonlijke gegevens

FranceComfort gebruikt uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw reservering te verwerken en om u de door u aangevraagde informatie toe te sturen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toezenden per post of e–mail van facturen, reisdocumenten en informatie over (wijzigingen van) vertrektijden.

Extra informatie

FranceComfort houdt u graag op de hoogte, bijvoorbeeld op basis van door u aangegeven interesses. FranceComfort kan uw gegevens gebruiken voor het aanbieden van extra informatie. Bijvoorbeeld het toesturen van brochures of nieuwsbrieven. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u ons dit per e-mail laten weten.

Statistieken

FranceComfort meet algemene data m.b.t. het bezoek aan deze website. Bijvoorbeeld: via welke zoekmachines komen bezoekers op de website en welke pagina’s worden het meest geraadpleegd. Deze data zijn niet terug te voeren op de naam of het adres van een individuele bezoeker. Deze data worden alleen door FranceComfort aangewend en dan uitsluitend om het gebruik van de website te optimaliseren voor bezoekers in het algemeen.

Gebruik voor verbeteren en personaliseren site en diensten

De door u op onze site ingegeven en achtergelaten informatie kan door FranceComfort worden gebruikt om de site FranceComfort.com en aanverwante dienstverlening te verbeteren en voor u persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Naast het gebruik van uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden op geanonimiseerd niveau, kunnen we uw gegevens hiervoor ook niet-geanonimiseerd gebruiken, bijvoorbeeld om de site te personaliseren voor u als u deze bezoekt. Daartoe maken we ook gebruik van een cookie, een kleine stukje informatie dat op uw computer achterblijft en met behulp waarvan we u de volgende keer herkennen als u onze site bezoekt.

Netiquette

De meeste gedragsregels voor gebruik van het internet liggen net als de dagelijkse omgangsvormen voor de hand. Gebruikers van het internet vergeten echter wel eens dat ze via het netwerk, net als in het gewone leven, met mensen communiceren en niet met machines. FranceComfort streeft ernaar om de communicatie op het internet zo prettig, correct en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wijzigingen

FranceComfort behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te wijzigen. Na het in werking treden, zullen dergelijke wijzigingen z.s.m. op deze pagina gepubliceerd worden.

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

AVG Privacy Policy FranceComfort

App

Voor de app vragen we gebruik te maken van GPS zodat we 20 kilometer voor het eindpunt een pushbericht kunnen sturen om u te begeleiden naar uw eindbestemming. Uw locatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt of door ons bewaard.

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Meer info in ons Cookiebeleid vindt u in ons Privacy Policy.