Disclaimer

Website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden of onvolkomenheden zijn ondanks deze zorgvuldigheid niet volledig uit te sluiten. Hieraan en aan het functioneren van deze website en het gebruik van de verstrekte informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn daarvan door bijvoorbeeld technische storingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Onjuistheden

Eventuele onjuistheden of onvolkomenheden zal France Comfort altijd z.s.m. corrigeren. Indien dit van belang kan zijn voor een reeds gemaakte reservering, dan wordt de klant z.s.m. op de hoogte gesteld van de correctie. France Comfort is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website door France Comfort aangeboden vakantiewoningen en overige (aanvullende) diensten zijn de algemene voorwaarden van France Comfort van toepassing.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die mogelijk eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. Hierover heeft France Comfort geen controle. France Comfort is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door France Comfort ter beschikking gestelde informatie voor het reserveren van een France Comfort –reisproduct. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en France Comfort.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van France Comfort. Reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium is zonder schriftelijke toestemming van France Comfort niet toegestaan.

Het gebruik van de naam en het merk France Comfort is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van France Comfort.

Informatie met betrekking tot locaties

De beschrijving van de locaties inclusief foto's is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld en genomen. Ze is bedoeld om u een beeld te geven van de locatie met haar accommodaties.

De informatie over de vakantiewoningen is zorgvuldig samengesteld en wordt permanent geactualiseerd. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet worden voorkomen. France Comfort is daar niet aansprakelijk voor.
Indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij France Comfort hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of France Comfort u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

Veranderingen van de site en/of het aanbod

France Comfort behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen op deze website en/of op ons aanbod van reisproducten.