Abdij van Abondance

De abdij in Abondance is een van de oudste historische gebouwen in de Haute Savoie. Het getuigt van het rijke religieuze verleden van de Abondance vallei. De vroegste gegevens laten zien dat in eerste instantie de religieuzen in de elfde eeuw zich vestigden op het huidige grondgebied van La Chapelle d’Abondance. Dit waren Augustijner religieuzen van de abdij van Saint-Maurice d'Agaune in Zwitserland.

Ontstaan van de abdij in Abondance

Het was Louis Féternes, de toenmalige heer van de Abondance vallei, die een deel van het beheer van de vallei toevertrouwde aan de geestelijken. Zo ontstond er een priorij. Begin twaalfde eeuw werd het een zelfstandige abdij wat in 1155 door de toenmalige paus werd bekrachtigd. De afbeeldingen van twee belangrijke abten in de twaalfde eeuw, Ponce de Faucigny en Jean d’Abondance, staan nu uitgebeeld op het altaar. De eerste abdij werd gebouwd rond 1275 op dezelfde plaats als de huidige. Het klooster werd tussen 1330 en 1354 gebouwd.

Macht van de geestelijken

Gedurende een groot aantal eeuwen heeft de abdij een behoorlijke machtspositie in de Abondancevallei. Naast misstanden die er ongetwijfeld zullen zijn geweest had dit ook een positieve invloed. De burgers vonden bescherming bij de geestelijken als dit nodig was en de geestelijken spoorden de burgers aan om met handwerk hun bestaanspositie te verbeteren. Op deze manier is ook de productie van de bekende Abondance kaas op gang gekomen.

De abdij ontwikkelde een belangrijk netwerk van bijgebouwen (parochies, priorijen, abdijen) en bereikte zijn hoogtepunt in de 15e eeuw. Deze periode van macht en welvaart eindigde met de vervanging van de kanunniken van Sint-Augustinus door cisterciënzermonniken in 1607 en later door de sluiting van de abdij in 1761. Tijdens de revolutionaire periode werd het gebouw verkocht als nationaal bezit en liep het aanzienlijke schade op. In 1875 werden de gebouwen geclassificeerd als historische monumenten waarna ze in de vorige eeuw het eigendom zijn geworden van de plaatselijke gemeente Abondance.

De decoratie van de Abondance abdij

Rond 1430 werd het klooster versierd met vierentwintig fresco’s: muurschilderingen die het leven van de Maagd Maria verbeelden. Dit wijst op de grote devotie van de Augustijnermonniken voor Maria en in het bijzonder op de breed verspreide verering van de Heilige Maagd in Savoye gedurende de middeleeuwen. Verschillende fasen van haar leven zijn in die schilderingen in beeld gebracht. De diverse en talrijke sculpturen zijn gemaakt van zandsteen. Ze tonen bijbelse figuren, arbeiders op het land en sterrenbeelden. Het is ook een van de weinige gebouwen in de Savoye die een kooromgang en straalkapellen heeft.

Rondleidingen

Er worden allerlei rondleidingen en workshops gegeven waardoor u en uw kinderen op een leuke manier iets ziet van het religieuze verleden van de Abondance vallei.

Bekijk de luxe appartementen

 

Terug naar het overzicht