Kastelen en burchten in de Dordogne - Lot

De Dordogne kenmerkt zich door een groot aantal kastelen. Dat heeft wellicht twee oorzaken:

 • De honderdjarige oorlog heeft zich voor een groot deel in de Dordogne afgespeeld waardoor er veel kastelen werden gebouwd in die periode;
 • Waar in andere gebieden de kastelen zijn vergaan of vervallen is dat in de Dordogne relatief weinig gebeurd. Kastelen en burchten zijn goed bewaard gebleven door het klimaat, de bouwmaterialen en omdat er weinig economische vernieuwing was en alles bij het bestaande is gebleven.

U komt de verschillende benamingen vaak tegen: Chateau, Manoir, Demeure, Gentilhommìere, Maison fortes, Palais. Wat is nu het verschil? Een kasteel wordt soms aangeduid als Manoir, of Demeure en een relatief eenvoudig gebouwtje blijkt ineens een kasteel of paleis te zijn.

Chateau, Maison fortes, Palais

Een Chateau is een middeleeuwse aanduiding voor een grote en versterkte woning van een leenman: een edelman die het recht had om recht te spreken en belasting te innen. Wanneer die edelman een onderkomen in de stad had, noemde men dit verblijf een Paleis (Palais).
Vaak hadden zij meerdere woningen, bijv. voor de overige familieleden. Deze woningen verschilden vaak niet in grootte maar wel van locatie, het lag in de buurt van een dorpje (bourg). Zo’n huis werd een Maison forte genoemd. Het was wel van de leenman, maar er werd geen recht gesproken en het was niet zijn hoofdverblijfplaats.

Manoir, Demeure, Gentilhommìere

Een manoir of een demeure wordt ook wel gentilhommiere (gentil homme = edelman) genoemd. Deze huizen waren veelal van edellieden maar hadden een ander karakter, een ander doel. Kastelen hadden een militair karakter, een manoir stond in het teken en dienst van de landbouw. Daarnaast hadden de eigenaren van een manoir of demeure geen recht om belasting te innen of recht te spreken. Uiteraard waren zij wel heer over de lijfeigenen en pachters.

 • Château de Milandes (Joséphine Baker)
 • Château de Losse
 • Château de Castelnau-Bretenoux
 • Château de Beynac
 • Château de Castelnaud
 • Manoir de Guisson
 • Château de Hautefort
 • Château de Puymartin
 • Château de Monbazillac
 • Château de Jumilhac
 • Château de Biron
 • Château de Bridoire
 • Château Forte de Reignac
Terug naar het overzicht